Kıdem Tazminatında Üst Sınır Nedir?

Kıdem Tazminatında Üst Sınır Nedir?

İş ve Çalışma Hayatı içerisinde, Kıdem Tazminatında Hakkında bilmediklerimiz, aklımıza takılanlar ve cevap aradığımız sorular:

Kıdem süresi nasıl hesaplanır?

ASDEP Aile Sosyal Destek Programı

Aile Sosyal Destek Programı, ASDEP Projesi, ASDEP Haberleri, ASDEP Memur Alımı, ASDEP Kapsamında Alınacak Memurların hangi bölümlerden seçilmesi gerektiği ve buna benzer her türlü ASDEP Projesi haberini bu başlık altında bulabilirsiniz.

Özel Muayenehaneleri Kapatma Süresi Doldu!

Özel Muayenehaneleri Kapatma Süresi Doldu!

DOKTORLAR ARTIK KARAR VERMEK ZORUNDA!

Kamuda görevli hekimler için özel muayenehane dönemi 18 Nisanda sona erecek.

Hala muayenehanesini kapatmayan veya herhangi bir özel sağlık kuruluşunda çalışmaya devam edenler, ilişikleri kesilmek üzere görev yaptıkları üniversiteye bildirilecek.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle "Torba Yasa"yla getirilen "Tam Gün" düzenlemesiyle ilgili hususlara açıklık getirildi.

İş ve Çalışma Hayatı

İş ve Çalışma Hayatı'na dair herşey, çalışanların hakları, işyerlerindeki sorunlar, Çalışanların ücretleri ve çalışmaya başlayacaklara yol gösteren bilgiler vb. bu sayfada yayınlanacaktır.

Sağlık Üzerine Herşey

Sağlık kelimesi kapsamında yer alan herşey bu başlık altında sizlere sunulacaktır.

Sağlık Aktüel, sağlık haberleri, sağlık mevzuatı, hastanelere ait uygulamalar, hastalıklar ve hastalar, sağlık çalışanları sahip olunan sağlık hizmetlerine dönük haklar vb.

Sosyal Güvenlik ve Sigorta

Sosyal Güvenlik ve Sigorta'ya dair olan her türlü bilgi, haber, mevzuat ve gelişmeyi bu başlık altında bulabilirsiniz...

SSK, SGK, Bağ-kur, Emekli Sandığı ve Emekliliğe dair herşey...

İşkolları Yönetmeliğine Göre İşkolları ve İşkollarına Giren İşler

İşkolları Yönetmeliğine Göre İşkolları ve İşkollarına Giren İşler

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini tespit etmektir.

İşkollarına giren işler

MADDE 2 – (1) Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası norm ve standartlar göz önünde bulundurularak düzenlenen işkolları listesi EK-1’de gösterilmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri'nde Değişiklik

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri'nde Değişiklik

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin yapılan görüşmeleri tamamlandı ve toplamda 125 madde olan teklif metni kabul edildi.

Sosyal Çalışmacı Nedir? Özlük Hakları Nelerdir?

Sosyal Çalışmacı Nedir? Özlük Hakları Nelerdir?

Kamu ve özel sektörde istihdam edilme imkanları bulunan sosyal çalışmacılar, bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil “Sosyal Çalışmacı” unvanlı kadrolarda da görev alabilmektedirler.

İşyeri Hekimliği Uygulaması Mecburi Oluyor

İşyeri Hekimliği Uygulaması Mecburi Oluyor

İşyeri Hekimliği 2016 da başlıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası işyerlerinin tamamına yakınında uygulanmaya başlandı.

Yasa gereği işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırılması gerekiyor.

Bütün işyerleri için geçerli olan bu zorunluluk, 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamu işyerlerinde 1 Temmuz 2016'da başlayacak.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?:
İçeriği paylaş