Sosyal Yardımlar

Sosyal Yardımlar, insani yardım, kamu, vakıflar ve özel kurumların yardım organizasyonları ve her türlü yardım hareketlerini bu başlık altında takip edebilirsiniz..

Eğitim Hayatına Dair

Eğitim Hayatına Dair Aktüel Gelişmeler:

Eğitim Alanında Güncel yada Standart Uygulamaları bu sayfada bulabilirsiniz...

Sosyal Hizmetler Önlisans Mezunları da Kadro Bekliyor...

Sosyal Hizmetler Önlisans Mezunları da Kadro Bekliyor...

ASDEP Atama Beklentisi

2015 Yılında Sosyal Hizmet Merkezlerinin etkinliğinin arttırılması planı çerçevesinde, artırılması planlanan kadrolarda, Sosyal Hizmetler Önlisans Mezunları da kendilerine kontenjan ayrılmasını talep ediyor.

Kendi aldıkları eğitimle alakalı branşlarda istihdam edilmek isteyen Sosyal Hizmetler Önlisans Mezunları, ASDEP Kapsamındaki alımlar ve aynı zamanda SHM Sosyal Hizmet Merkezleri Büro Memurluklarında kendilerine yer bekliyor...

BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREY ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ (YENİ)

Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ


BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREY ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ (YENİ)

Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ağustos 2014 tarih ve 29090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

16 Ağustos 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29090

YÖNETMELİK

ASDEP Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği

Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazetede Yer aldığı şekliyle aynen burada yayınlanmıştır.

Resmi Gazete Tarihi: 09.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28554

SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Isparta'dan ASDEP Projesi'ne Pilot İl Olma Talebi

Isparta'dan ASDEP Projesi'ne Pilot İl Olma Talebi

ASDEP Projesine farklı illerden her geçen gün talep artışı sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde ASDEP'i en önemli proje ilan eden Bolu Valiliği'nden sonra, Isparta'dan da pilot il olma talebi geldi.

Eğer Isparta, pilot il olursa, Karabük ve Kırıkkale'den sonra aradan geçen 2 yıl farkla 2015 yılında 3. pilot il konumuna gelecek...

İşaret Dili Tercümanlığına Memur Alımı

İşaret Dili Tercümanlığına Memur Alımı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin geçici 2. Maddesi kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 01/08/2012 tarih ve 3000 sayılı 2012/30 genelge ile işaret dili tercümanlığı sertifikası almak için duyuru yapılmıştır.

ASDEP, Bolu Valiliği'nin En Önemli Projesi

ASDEP Bolu Valiliği'nin En Önemli Projesi

Vali Zahteroğullarından ASDEP'e özel bir ilgi var...

Aile Sosyal Destek Programı’ (ASDEP) projesi kapsamında Vali Ahmet Zahteroğulları, ASDEP'in paydaşları ile bir araya geldi.

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN METNİ

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

Kanun No. 6284 Kabul Tarihi: 8/3/2012

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar

Amaç, kapsam ve temel ilkeler

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Asgari Geçim İndirimi Miktarında Yeni Düzenleme

Asgari Geçim İndirimi Miktarında Yeni Düzenleme

Asgari geçim indirimi nedir:

Asgari Geçim İndirimi(AGİ), 16 yaşından büyük olan çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Yani kazanılan gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulmasıdır. AGİ her yıl hesaplanarak güncellenen bir değerdir.

Asgari Geçim İndirimi hesaplamalarında asgari ücretin yıllık brüt tutarı, işçinin medeni durumu ve çocuk sayısı dikkate alınarak belirlenir.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?:
İçeriği paylaş