İş Kazası Ölümlerinde Aylık Bağlanması Prosedürü

İş Kazası Ölümlerinde Aylık Bağlanması Prosedürü

İş kazası sonucu ölenlerin bir günlük sigortası olması halinde aylık bağlanır mı?

1 günlük sigortalı ölürse aylık bağlanır mı?,

sigortalının ölümü halinde yakınları ne yapmalı?

İşte tüm bu soruların cevabı:

Ölüm, ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan ve bu olguyu yaşayan kişi ile birlikte ailesini de sosyo-ekonomik olarak etkileyen bir kavramdır.

Sosyal Güvenlik ve Vergi Bölümü

Sosyal Güvenlik ve Vergi Bölümü

BÖLÜMÜN KONUSU

Bölümümüz iş ve çalışma yaşamı açısından birbirleri ile yakından ilişkili iki konudan oluşmaktadır: Türk Vergi Yasaları ve Türk Sosyal Güvenlik Yasaları .

Türk Vergi Yasaları ve Uygulamaları Türkiye’de uygulanan tüm vergi yasalarının içeriği ve bunlara ilişkin usul yasaları ile ilgilidir. Türk Sosyal Güvenlik Yasaları ise, sosyal sigortalar ile ilgili yasaların içeriği ve uygulamaları ile ilgilidir.

İşe İâde ve Şartları Nelerdir?

İşe İâde ve İşe İâdenin Şartları Nelerdir?

Herhangi bir işten çalışırken işten uzaklaştırılan kişilerin İşe İâde hakları vardır.

Haksız yere işten çıkarıldığına inanan çalışanın, mahkemeye başvurarak iade talebinde bulunma hakkı vardır.

Dava kazanıldığında ise hem işçinin, hem de işverenin yeni sorumlulukları ortaya çıkıyor.

İşçinin işe iade edilebilmesi için iş güvencesi kapsamında olması gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı Uygulamaları ve Yasal Miktarları

Evde Bakım Maaşı Uygulamaları ve Yasal Miktarları

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3'ünü geçip geçmediğine dikkat edilmeli

Bakıma muhtaç engelli ve bakıma muhtaç engelliye evde bakım hizmeti veren kişi; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3'ünü (510,44 TL) geçmesi halinde, gelir değişikliğini en geç üç ay içinde İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

İş Kazası Kapsamında Değerlendirilen Olaylar

İş Kazası Kapsamında Değerlendirilen Olaylar

İş kazası tanımı ve kapsamda olanlar

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesinin (a), (b), (c), (e) ve

(g) bentlerinde sayılan sigortalılar ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalıların iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen olaylar iş kazası sayılacaktır.

İsteğe Bağlı Sigortalılığın Ayrıntıları

İsteğe Bağlı Sigortalılığın Ayrıntıları

İsteğe bağlı sigortalılık prim oranları ne kadardır?

İsteğe bağlı sigorta primi; sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %32'sidir.

Bunun; %20'si malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12'si genel sağlık sigortası primleridir.

Prime esas aylık kazancın tercihinde, 5510 Sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ve üst sınırı dikkate alınır. Alt sınır asgari ücret, üst sınır ise asgari ücretin 6,5 katıdır.

İsteğe bağlı sigorta nedir?

Engelli Bireylere Yönelik Hizmetlerde Atılım Yapıldı

Engelli Bireylere Yönelik Hizmetlerde Atılım Yapıldı


Dünya Sağlık Örgütünce desteklenen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yararlanıcıları olduğu Engelli Bireyler İçin Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi, ATO Congresium'da düzenlenen "Türkiye'deki Ruhsal ve Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Toplum Temelli Hizmetlerin Sürdürülebilir Gelişimine Dair Öncülük Konferansı'' ile tamamlandı.

Engelli Bireylere Yönelik Toplum Temelli Hizmetler

Evlenme Ödeneği Nedir?

EVLENME ÖDENEĞİ (ÇEYİZ PARASI) VE YARARLANMA ŞARTLARI

Evlenme ödeneği nedir?

Evlenme ödeneği, sosyal güvenlik kapsamında anne veya babasında gelir/aylık alan kız çocuklarının evlenmeleri halinde yapılan parasal yardımı ifade etmektedir.

Evlenme ödeneğinden kimler yararlanabilir?

Evlenme ödeneğinden anne veya babasından kız çocuğu olarak ölüm gelir veya aylığı alan kız çocukları yararlanabilmektedir. Erkek çocukların böyle bir hakkı bulunmamaktadır.

Sevgi ve Çocuk Evleri Kuruluyor, Yetiştirme Yurtları Kapanıyor...

Sevgi ve Çocuk Evleri Kuruluyor, Yetiştirme Yurtları Kapanıyor...

Yetiştirme Yurtları Kapatılıyor:

Türkiye'de binlerce kimsesiz çocuğun barındığı ve birçok hikayeye konu olan yetiştirme yurtları, artık tarihe karışıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar, bundan sonra Sevgi ve Çocuk Evleri'nde aile ortamında büyüyecek.

Troid Belirtileri ve Troid Hastalığı

Troid Belirtileri ve Troid Hastalığı

Gitgide artan yorgunluk ve enerji düşüklüğü mü yaşıyorsunuz?

Beyinde işlev azalması, kilo artışı, titreme, saç dökülmesi gibi belirtiler veren tiroid sorunlarını ele alalım. Sıkça terli, endişeli ve heyecanlı olunur. Beden ve zihin düzenleyicisi tiroid bezlerinde bir sorun olabilir. Doğru tedavi ciddi sağlık sorunlarını önler.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?:
İçeriği paylaş