Sosyal Güvenlik ve Sigorta

Sosyal Güvenlik ve Sigorta'ya dair olan her türlü bilgi, haber, mevzuat ve gelişmeyi bu başlık altında bulabilirsiniz...

SSK, SGK, Bağ-kur, Emekli Sandığı ve Emekliliğe dair herşey...

İşkolları ve İşkollarına Giren İşler

İşkolları ve İşkollarına Giren İşler

İşkolları Yönetmeliğine Göre İşkolları ve İşkollarına Giren İşler

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini tespit etmektir.

İşkollarına giren işler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri'nde Değişiklik

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri'nde Değişiklik

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin yapılan görüşmeleri tamamlandı ve toplamda 125 madde olan teklif metni kabul edildi.

Sosyal Çalışmacı Nedir? Özlük Hakları Nelerdir?

Sosyal Çalışmacı Nedir? Özlük Hakları Nelerdir?

Kamu ve özel sektörde istihdam edilme imkanları bulunan sosyal çalışmacılar, bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil “Sosyal Çalışmacı” unvanlı kadrolarda da görev alabilmektedirler.

İşyeri Hekimliği Uygulaması Mecburi Oldu

İşyeri Hekimliği Uygulaması Mecburi Oldu...

İşyeri Hekimliği 2016 da başlıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası işyerlerinin tamamına yakınında uygulanmaya başlandı.

Yasa gereği işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırılması gerekiyor.

Bütün işyerleri için geçerli olan bu zorunluluk, 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamu işyerlerinde 1 Temmuz 2016'da başlayacak.

Sigorta Ödenmeye Başladıktan Sonra Ne Zaman Sağlıktan Yararlanılır?

Sigorta Ödenmeye Başladıktan Sonra Ne Zaman Sağlıktan Yararlanılır?

Sigorta ödemeye başlayan yeni iş sahibi ve yakınlarının sigortadan sağlık hizmeti alma zamanı:

Sigortalılar ile eş ve çocukları ne kadar süre sonra sağlık yardımı alabilirler?

Bir iş yerinde 80 günden beri 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışıyorum. Eşim ve çocuklarım sağlık hak sahipliğimden ne zamandan itibaren faydalanabilirler?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olabilme Şartları

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olabilme Şartları

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavları ve Prosedür

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürüklüğe girdi.

Dul ve Yetim Aylığı Bağlanma Şartları ile Kesilme Nedenleri

Dul ve Yetim Aylığı Bağlanma Şartları ile Kesilme Nedenleri

Vefat eden Devlet memuru eşten dolayı dul aylığı, vefat eden anne babadan dolayı çocuklara yetim aylığı, vefat eden çocuktan dolayı da anneye yetim aylığı- belirli şartlar altında- verilebilmektedir.

Ancak alınan bu aylıklar belirli durumlarda kesilmektedir. Bu durumlara bir çok kişi dikkat etmemekte, ancak daha sonra tespit yapılınca, SGK yapılmış ödemeleri geriye doğru istemektedir.

Engellilikte Uyuşmazlık Durumu ve Engelli Hakları

Engellilikte Uyuşmazlık Durumu ve Engelli Hakları

Ülkemizde ruhen veya bedenen engelli olan birçok vatandaşımız haklarını bilmemektedir.

Bu haklarını, ruhsal veya bedensel engeli nedeniyle öğrenemeyen kişinin yakınlarına çok önemli görevler düşmektedir.

Engellinin normal yaşam ihtiyaçlarını, kimseye muhtaç olmadan sürdürebilmesi için devlet tarafından tanınan tüm yasal imkanlar, engelliler ve yakınları tarafından ilgili kurumlardan sonuna kadar talep edilmelidir.

Sağlıkta Ek Ücret Alınmayacaklar Kimler?

Sağlıkta Ek Ücret Alınmayacaklar Kimler?

Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla;

1- 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden,

2- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?:
İçeriği paylaş