Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınmayan, kapsama alındığı halde kısmen karşılanan, yani cepten ilave ücret ödenmesi yapılan ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası türüdür.

Yıllardır birçok gelişmiş dünya ülkesi (Almanya, Hollanda, Fransa vs.) tarafından uygulanmakta ve sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır.

Engelli Memur Alımı

Engelli Memur Alımı

Engelli Atamaları Nisan 2014′ten Önce Olmayacak

Engelli Atamaları ile İlgili Bakan Şahinden Açıklama…!!

Kalp Hastalıklarının Tedavi Yöntemleri Tartışması

Kalp Hastalıklarının Tedavi Yöntemleri Tartışması

Kalp hastalıklarının tedavisinde sıkça uygulanan stent ve by-pass konusunda yapılan araştırma, by-pass ameliyatı sonrası ölüm oranının stent takılan hastalara göre belirgin olarak daha düşük, stent takılan hastaların kalp krizi geçirme riskinin by-pass yapılanlara kıyasla yüzde 42 daha yüksek olduğunu ortaya koydu

Amerikan Kardiyoloji Koleji (ACC) tarafından 2014 yılında kalp hastalıkları ve tedavileri konularında gelişebilecek olan tahminleri yayınlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Yönetmeliği

Yönetmelik Metni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Şekerin Zararları Saymakla Bitmiyor!

Şekerin Zararları Saymakla Bitmiyor!

İnsanlar, şekeri ve şekerli gıdaları çok seviyor ve tüketiyorlar ama, zararları saymakla bitmeyecek kadar çok...

İşte şekerin 66 zararı

1. Şeker kanser hücrelerinin en çok sevdiği şeydir.

2. Şeker bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir.

3. Şeker vücudunuzun mineral dengesini bozabilir.

4. Şeker çocuklarda hiperaktivite, endişe, dikkat bozukluğu ve huysuzluğa sebep olabilir.

5. Şeker çocuklarda uyuşukluğa sebep olabilir.

A Vitamini ve Özellikleri

A Vitamini ve Özellikleri

A vitamini ne işe yarar?, A vitamini nelerde bulunur?, A vitamininin faydaları nelerdir?

Bütün bu soruları cevaplayalım...

Yağda eriyen vitaminlerden biridir. Retinoidler adı verilen yaklaşık 2500 kimyasal bileşik ile, provitamin A karotenoidleri adı verilen kimyasal moleküller vitamin A ailesini oluşturur.

SGK Eksik Gün Nedenleri

EMEKLİLİKTE EKSİK GÜN

SGK Eksik Gün Nedenleri

Sosyal Güvenlik Kurumu

Emeklilik hesabında Eksik Gün:

Eksik Gün Nedenler :

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin, “g.1 – Eksik gün nedenlerinin bildirilmesi” bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kırmızı Reçete İle Verilecek İlaçlar Listesi

Kırmızı Reçete İle Verilecek İlaçlar Listesi Güncellendi

"Kırmızı Reçete İle Verilecek İlaçlar" kapsamına alınan ilaçlar

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından "Kırmızı Reçete İle Verilecek İlaçlar" kapsamına alınan ilaçlar yayımlandı.

İşte o yayınlanan liste:

Türk Eczacıları Birliğine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen 13.12.2013 tarihli 2013/12 sayılı Genelge ile,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tam Metni

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

-

Amaç

MADDE 1-Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

İşten Ayrılma Sebepleri-Resmi Şartlar

İşten Ayrılma Sebepleri-Resmi Şartları:

Resmi Hükümler...

Mevzuata göre işten ayrılmanın yasal sebepleri

5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre (4/a), (4/b) ya da 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?:
İçeriği paylaş