İşten Ayrılma Sebepleri-Resmi Şartlar

İşten Ayrılma Sebepleri-Resmi Şartları:

Resmi Hükümler...

Mevzuata göre işten ayrılmanın yasal sebepleri

5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre (4/a), (4/b) ya da 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Genelgesi

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Genelgesi

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşlarımızdan ödeme gücü bulunmayanların acil sağlık hizmeti bedelleri kendilerinden talep edilmeyecektir...

--------------------------------------------------------------------------------
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Resmî Gazete
26 Haziran 2008 Sayı : 26918
Başbakanlıktan:
Konu: Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu.

Memur Alım İlanı: Adalet Bakanlığı 219 Memur Alacak

Memur Alım İlanı: Adalet Bakanlığı 219 Memur Alacak

Devlet memuru alımında Adalet Bakanlığı kontenjanından Cezaevlerine memur alınacak...

Kamu alımları kapsamında personel kadroları için gerçekleşen personel alımı ilanları son günlerde hız kazanmaya başladı.

Yayınlanan iş ilanları ile personel memur alıları yapan kurumlardan birisi de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü.

Kamu iş ilanı kapsamında toplam 219 personel memur alımı yapılacaktır.

Soğuklar Vücutta Ağrı Yapıyor

Soğuklar Vücutta Ağrı Yapıyor

Dalgalı mevsimlerde soğuğa daha hazırlıksız yakalanıyoruz...

Soğuk havalar ile sıcak havaların, insan vücuduna yaptığı etkiyi değerlendiren Prof. Dr. Ayşen Yücel, “Eklemlerde normalde bulunan sessiz ağrı alıcıları soğukla aktif hale gelir ve bu havalarda eklem kökenli ağrıların artmasına neden olabilir” dedi.

DAHA SIK BAŞ AĞRISI

Yücel, “Dolayısıyla kas kökenli ağrılarda da soğukla birlikte bir artış görülebiliyor.

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği-Son Hali

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği-

Son Hali ile Yasal Mevzuat

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, teslim edilen hizmet işinin muayene ve kabul işlemleri ile muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esas ve usullerini tespit etmektir.

Kapsam

Sosyal Güvenlik Uygulamasında Süreler ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Sosyal Güvenlik Uygulamasında Süreler ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

sgu:

Giriş: İdari işlem ve idari kararları dar anlamıyla idarenin iradesini açıkladığı işlemler olarak tanımlayabiliriz.

Bu şekilde kısaca tanımlayabileceğimiz idari işlem kavramı kişilere yönelik olarak ortaya çıkmakta ve onları belirli bir hukuki durum içerisine sokmaktadır.

Türkiye Sağlık Harcamalarının Analizi Özeti

Türkiye Sağlık Harcamalarının Analizi Özeti

Türkiye Sağlık Harcamalarının Analizi ve Sağlık Harcama Düzeyinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Analysis of Turkish Health Expenditures and Evaluation of its Adequate Level

Bu çalışmada, geçmiş yıllarda gerçekleşen Türk sağlık harcamalarının analizi diğer ülke ve ülke gruplarının sağlık harcamaları ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) Yönetmeliği-Yeni

Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) Yönetmeliği-Yeni

Resmi Gazete Tarihi: 09.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28554

SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

İşsizlik Maaşı Alabilme Şartları

İşsizlik Maaşı Alabilme Şartları

Bir çalışanın kendi isteği ve kusuru dışında işini kaybetmesi sonrasında mağduriyetini giderebilmek için devlet tarafından kurulan sigorta fonuna İşsizlik Sigortası denir.

İşsizlik Sigortası fonu çalışan, işverenler ve devlet tarafından finanse edilir.

Çalışanların işe devam ettiği süre boyunca brüt kazançları üzerinden yüzde 1 İşsizlik Sigortası için kesilir.

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Hangi Durumlarda Silinir ?

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Hangi Durumlarda Silinir ?

Sadece genel sağlık sigortasına tabi olanların prim borcu, borcu ödemek dışında, aşağıdaki hallerde de silinir.

1- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen (kendiliğinden) GSS kapsamına alındığı için adına prim borcu tahakkuk eden kişinin, sonradan re’sen GSS kapsamına alınması gereken kişilerden olmadığının anlaşılması halinde, bu kişinin re’sen GSS tescil işlemi iptal edilir. Dolayısıyla buna bağlı borçlar da silinir.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?:
İçeriği paylaş