Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Hangi Durumlarda Silinir ?

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Hangi Durumlarda Silinir ?

Sadece genel sağlık sigortasına tabi olanların prim borcu, borcu ödemek dışında, aşağıdaki hallerde de silinir.

1- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen (kendiliğinden) GSS kapsamına alındığı için adına prim borcu tahakkuk eden kişinin, sonradan re’sen GSS kapsamına alınması gereken kişilerden olmadığının anlaşılması halinde, bu kişinin re’sen GSS tescil işlemi iptal edilir. Dolayısıyla buna bağlı borçlar da silinir.

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Tarihçesi

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Tarihçesi

Türkiye'de Sigortalılık:

İnsanlar yaşamları boyunca kendi iradeleriyle ya da iradeleri dışında açığa çıkan çeşitli mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik risklere maruz kalmaktadır.

Bu risklerin ortadan kaldırılması, bireyler üzerindeki etkilerinin azaltılması veya sonuçlarının onarılması gerekmektedir.

Ayrıca, insanların artan güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek ve onlara insan onuruna yaraşır huzurlu ve mutlu bir yaşam sunacak bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır.

İhbar Tazminatı Hakkı Nedir? Hangi Şartlarda Ödenir?

İhber Tazminatı Hakkı Nedir? Hangi Şartlarda Ödenir?

4857Sayılı iş kanununun 17. maddesi gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür.

İş sözleşmeleri;

* İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

Kız Çocukların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Prosedürü

Kız Çocukların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Prosedürü

Sigortalının kız çocuğu hangi yaşa kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilir?

5510 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008’den önce, kız çocuklarına ölmemiş anne veya babaları üzerinden yaşları ne olursa olsun evlenmedikleri ve işe girmedikleri sürece sağlık yardım hakkı verilmekte idi.

Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Şahin'in Özgeçmişi

Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Şahin'in Özgeçmişi

Fatma Şahin ve Bakan Oluşu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in Özgeçmişi
:

6 Temmuz 2011 tarihinde 61. Hükûmette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak atanan Fatma Şahin, 20 Haziran 1966 tarihinde Güneydoğu’nun en önemli kentlerinden biri ve İpek Yolu’nun kavşak noktasındaki Gaziantep’te doğdu. Fatma Şahin, evli ve 2 çocuk annesidir.

Eğitimi ve Çalışma Hayatı

Hastane İşletmeciliği ve Sağlık Yöneticiliği Sertifikası

Hastane İşletmeciliği ve Sağlık Yöneticiliği Sertifikası

EĞİTİM PROGRAMI

Sağlık Bakanlığı, Hastane İşletmeciliği ve Sağlık Yöneticiliği Sertifikası vermek üzere bir eğitim programı düzenliyor.

Üniversite Onaylı Sertifika Eğitim Programı (Hastane İşletmeciliği ve Sağlık Yöneticiliği)

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ PROJESİ

Projenin Başlangıcı:

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanan 2006-2010 dönemi Eylem Planında "Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri" adıyla bir eylem öngörülmüştür.

Söz konusu eylemde sorumlu kuruluş olarak (mülga) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM) belirlenmiş ve adı geçen eylemin hayata geçirilmesi görevi SYDGM'ye verilmiştir.

Çalışanların Malul Sayılma ve Aylığa Hak Kazanma Şartları

Çalışanların Malul Sayılma ve Aylığa Hak Kazanma Şartları

Malul sayılma ve aylığa hak kazanma koşulları

Bir işverenin yanında SSK kapsamında çalışanlarla, Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların maluliyet aylığından ne şekilde yararlanmaları gerektiğini sizlere detaylarla açıklayacağım.

Devlet Memurları Nasıl Emekli Olabilir?

DEVLET MEMURLARININ EMEKLİLİĞİ

Devlet Memurları Nasıl Emekli Olabilir?

1-Erkek devlet memurları için normal emeklilik şartları:


Eski adıyla T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi, yeni adıyla 4/C’li olarak emekli olacak olanlar aşağıda açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartlarıyla emekli edileceklerdir.

8 Eylül 1999 gününden önce işe girmiş memurların durumu

İnsanın Psikolojik Olarak "Hiçbirşey Yapmama İsteği" Dikkate Alınmalı

İnsanın Psikolojik Olarak "Hiçbirşey Yapmama İsteği" Dikkate Alınmalı

Hiçbirşey yapmama isteği...

Bedeninizin ve Ruhunuzun Hiçbirşey Yapmama İsteğini Önemseyin


Modern yaşamın omuzlarımıza yüklediği stres çoğu zaman hayatımızın seyrini değiştirecek kadar önem taşıyor.

Ondan kurtulmak, ruhumuzu ve bedenimizi huzura kavuşturmak için çoğu zaman kendimizi değiştirmeden mümkün olamıyor.

Hayatımızın bir parçası olduğunda da bizi rahatlıkla egemenliği altına alabiliyor.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?:
İçeriği paylaş