ASDEP Kapsamında Alınacak Kadroların Dağılımı Konusunda Belirsizlik

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Bakanlar Kurulu'na sunmaya hazırlandığı ve devamında da uygulamaya geçirmeyi planladığı ASDEP Projesi kapsamında belirsiz kalan noktalar hala netleşmedi.

En başta Kamu kadroları...

Bakanlığın bilinen planında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda halen çalışmakta olanların bir kısmının projeye kaydırılması.

Ayrıca da Projeyi yürütebilecek sayıda da açıktan memur ataması planlanıyor.

Bu atanacak memurların ise, hangi branşlardan yapılması gerektiği ise belirsizliğini koruyor.

En başta ASDEP Pilot uygulamasında görev alanlar kadro bekliyor.

Diğer taraftan ise, sosyoloji psikoloji gibi bölümlerin me'zunları beklentide olan bir kesim durumunda.

Sosyal destek uzmanları da aynı beklentiye sahip...

Ancak, en çok projede yer alma isteğine sahip olanlar ise İş ve Meslek Danışmanı ünvanını taşıyan diplomaya sahip olanlar...

Bakanlık ise, talepleri dinlemeye devam ederken, bir yandan da karara son noktayı koyabilmek için uğraşıyor...

GERONTOLOG

Sağlıklı yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili aldığımız 4 yıllık eğitimin sonucunda ASDEP bünyesinde çalışmamızın çok faydalar getireceğini düşünüyorum.

SOSYOLOGLAR AKTİF BİÇİMDE ASDEP KADROLARINDA ÇALIŞMALILAR

sosyologlar olarak aktif biçimde asdep bünyesinde çalışmak istiyoruz.

Sosyolog alınmalı

Sağlık ekonomi psikolojiyi toplumsal içerikli goren bir bilim dalında yetişen sosyologlara da sayılan diğer meslek gruplarının yanında elbette ihtiyaç vardır.

Aile ve tüketici bilimleri bu

Aile ve tüketici bilimleri bu alanda aldığı eğitimle gerekli tüm ihtiyaçları karşılayacak donanımdadir.

ENTELEKTÜEL İŞSİZLİK; SOSYOLOJİ

Bir sosyoloji mezunu hukuk, ekonomi, siyaset , felsefe gibi dersleri alırken bu kadar geri planda tutulmamıza anlam veremiyorum.
Bir sosyologun sadece teorik degil araştırma ve gözlem yeteneği de bulunmaktadır bunların göz önüne alındığı dağılımın adil yapıldığı bir atama olur umarım....

....

söz konusu TOPLUM ise bir toplum sadece bir anket sonucunun eline bırakılmamalı. Halkın görüşünü almak ona göre hareket etmek yerine, konu ile alakası olan uzman, bilirkişi şahıslara danışılarak hareket edilmeli.

....

söz konusu TOPLUM ise bir toplum sadece bir anket sonucunun eline bırakılmamalı. Halkın görüşünü almak ona göre hareket etmek yerine, konu ile alakası olan uzman, bilirkişi şahıslara danışılarak hareket edilmeli.

....

söz konusu TOPLUM ise bir toplum sadece bir anket sonucunun eline bırakılmamalı. Halkın görüşünü almak ona göre hareket etmek yerine, konu ile alakası olan uzman, bilirkişi şahıslara danışılarak hareket edilmeli.

Sosyal Hizmet

Kesinlikle sosyal hizmet mezunları alınmali

multi disipliner bir alan

bu alan bir çok disiplinden ortak çalışmayı gerektiren bir alandır. dolayısıyla iş tanımları sağlıklı bir şekilde yapılıp, farklı disiplinlerden meslek elamanları atanabilir.sosyal hizmetler, sosyoloji, psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik,hatta ön görüşmeleri yapmak üzere sosyal hizmetler ön lisans mezunları alınabilir. kesinlikle kadrolu devlet memurları olarak açıktan atanma ile alımlar olmalıdır.ASPB'nda yıllardır aslında aynı işi yapan çoğunluğu sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı olan farklı disiplinlerden meslek elemanlarının tecrübelerinden yararlanılmalıdır. asıl sorun bilimsellikten uzak, liyakate dayanmayan bir sistem ve ne amaçlandığının net olmaması. bu iş pekala yıllardır toplum merkezleri üzerinden yürütülebilecekken nicelik ve nitelik açıdan yetersizliklerden kaynaklı ve siyasi bir takım nedenlerle yapılamamıştır. varolan kuruluşlar işlevsizleştirilerek zamanla fiili olarak kapanmış/kapatılmıştır.ama en azından önümüze bakalım denirse bari yeni açılacak bir alanın temelleri sağlam atılsın.ben böyle uygun gördüm anlayışından uzak durulmalı, dünyadaki uygulamalar ve türkiye'deki geçmiş birikim iyi değerlendirilmeli diye düşünüyorum

HAK EDEN EMEK VEREN!

Neden sen neden o neden bu ...NİYE okuduğunuz bölümleri hatta hiç alakası olmayan bu işi beceremeyen bir mesleğin bu kapsamda çalışması taraftarısınız.örneğin sosyal bilgiler öğretmeni ne verebilir insanlara onlara ne katarak sosyal refahı bir tık üste çıkarabilirki.BU İŞ bence sosyal hizmetler ön lisans mezunlarını işi çünkü zaten lisans proğramının ataması hali hazırda her alanda mevcut.önlisans sosyal hizmet okuyanlar bu işi layığı ile yerine getirebilir.çünkü 2 yılın içinde bir sürü derslere girip ve bu dersleri anlayıp ve algılayıp mezun olabilmişlerse HAK onların diyorum.DEzavantajlı her grubu belli bir kuram çerçevesinde incelemiş ve bireyle toplumla birebir iç içe olduğu için o iki yılda duygu kontrolünü öğrenip vicdanını asla azaltmadan gönüllülük ilkesini benimsemiş bu meslek elemanları varken bence bu bölüme bir şans verilmeli.

SOSYAL HİZMETLER ALINMALI

En uygunu SOSYAL HİZMETLER

Kesinlikle sosyal hizmet

Kesinlikle sosyal hizmet alakasız meslekler alınmış bu iş sosyal hizmetin hakkıdır

önlisans sosyal hizmetler ve danışmanlık

bazı bölümlerin lisans önlisans mezunları warken lise mezunlarından fazlca alım yapıldı .lütfen artık sosyal hizmetler önlisans mezunlarını görün sosyal hizmet önlisans mezunlarından alım yapın!!!!!!!!!!!!!!!

Halk eğitimmerkezlerinde

Usta öğretici olarak çalışan tüm ögretmenlerimize kafro verilmesini istiyorum.

Halkegitim merkezlerinde

Halkegitim merkezlerinde calisan tüm emektar arkadaslarımıza kadro verilmesini istiyorum

Büyük projenin nitelikli çalışanları

Böyle büyük bir proje ülkemize can katacaktır fakat, projenin tam olarak oturtulması gerekmektedir bunu yapmak için ise bu projede görev alacakların iyi belirlenmesi gerekmektedir.Ben şu anda sosyoloji okuyorum ama bu ASDEP'de sosyoloji bölümü mezunları çalışsın demem anlamına gelmiyor çünkü, her sosyoloji bölümü mezunu bir sosyolog değildir bütün bölümler için böyledir bu yüzden sadece bölüm mezunu değil işini yapabilen nitelikli çalışanlar belirlenmelidir.Sosyologların(nitelikli,işini yapmasını bile sosyoloji bölümü mezunları) almış olduğu eğitim düşünüldüğünde toplum analizinin yapılarak,üzerinde çalışıp, refah toplum haline getirilmesi kaçınılmazdır fakat, bu projede psikologlara da ihtiyaç vardır. Sosyologların analiz ettiği toplumun refah hale gelmesi için her bir toplum biriminin psikolojik desteğe ihtiyacı vardır bu yönüyle sosyolog-psikolog iş birliği kaçınılmazdır.Toplum canlı ve degişken bir yapıya sahip oldugu için psikolojisi de vardır biyografisi de bunları çözümlemek sosyolog ve psikologların görevidir.
ALİHAN ALTUNBAŞ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

lisans çocukgelişimi

Bizlerin 4 sene boyunca yapmadığınız staj kurumu, g9rmed8gimiz çocuk,görmediğimiz insan kalmadı. Çocuk esirgeme kurumlarından tutun hastanelere anaokulundan tutun özel eğitime kadar her alanı gördük.anatomi derelerinden tutun gelisim pskolojisi. İnsan hakları, ruh sağlığı gibi geniş bir yelpazede dersler aldık. Bise dediler ki sizler hem danışman niteliginde hem saglık bilgisine sahip hem de coxuk ruh saglıgını iyi bilmeli iletisiminiz kuvvetli olmalı dendi. bizim kadar donanımlı bir meslek grubu görebiliyorsanız buyrun onlara verin bu hakkı. İnsanların derdi açıkta kalmamak mezun sayısı vs. Bizim deneyimlerimis bilgilerimiz hiçe sayılacak kadar basit değil. Bilgi sahibi değilseniz bu konuda lütfen bilgilenin ve hakkımızı verin. Bu alana bizler kadar faydalı bir başka alan göremiyorum.

Sosyoloji

Kesinlikle bir sosyal olay karşısında bir sosyolog tutarli ve disiplinli bir şekilde olayı çözmeye çalışır.

KESINLIKLE SOSYAL HIZMETE VERILMELI ...

Sosyal hizmetlere. Verilmelidir kesinlikle

KESİNLİKLE ÖNCELİK SOSYOLOJİ

KESİNLİKLE ÖNCELİK SOSYOLOJİ MEZUNLARININ OLMALIDIR

ASDEP

Çocuk gelişimciler alınmalı

ATAMA

EĞİTİMİNİ ALMIŞ BÖLÜM OLARAK AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MEZUNLARI ATANMALI

AİLE VE TÜKETİCİ MEZUNLARI ATAMALARDA YER ALMALI

4 YIL BOYUNCA EĞİTİMİ ALMIŞ OLDUĞUMUZ AİLE VE TÜKETİCİLER ÜZERİNE EĞİTİMİMİZ GÖZARDI EDİLMEMELİ.4 YIL BOYINCA GEREKLİ TÜM BİLGİLERE SAHİP OLARAK MEZUN OLUYORUZ FAKAT NEDENSE BÖLÜMLE İLGİSİ OLMAYANLAR BİLE ASIL ATANMASI GEREKENLERİN YERİNE ATANIYOR.YETERLİ DONANIMA SAHİP BİREYLER YERİNE GEREKSİZ VE ALAKASIZ BÖLÜM MEZUNLARI ATAMALARIYLA AİLELERE GEREKEN EĞİTİM HİÇBİR ŞEKİLDE VERİLEMEZ VE AMAÇLANAN SONUÇLAR ELDE EDİLEMEZ.BİZİ GÖRMEMEZLİKTEN GELMEYİN ARTIK !!!

kesinlikle Sosyal hizmet

kesinlikle Sosyal hizmet mezunlari yada sosyoloji mezunlarinin is alanidir.

Atama

Sosyologlar almalı artık

Sosyolog

Sosyologlar artık atanmalı

Çocuk Gelişimi

Aile denince akla tabii ki anne baba ve çocuklar gelmektedir. En önemlilerinden biri de çocuklardır. Ailede yaşanan herşeyden en çok çocuklar etkilenmektedir tabii ki de bunun lisans mezunu çocuk gelişimcilere ihtiyaç vardır. Atama bekliyoruz..

ÇOCUK GELİŞİMCİ

Geleceğimiz çocuklarımızsa çocukların yanında olmalıyız. Bir çocuk bir aile demektir. Çocuk gelişimler alınmalı

Sosyal Hizmet Lisans

Projenin en sağlıklı uygulayıcıları, 'kişisel faydalanma amacından sıyrılıp' en doğru karar verme düşüncesiyle cevaplanırsa, kesinlikle en doğru meslek elemanı alımlarından birinin sosyal hizmet lisans mezunları olduğu kararına varılacaktır.
Bu işe talip olan bazı meslek elemanlarının yaptıkları yorumlardan, yetersizliklerinin farkında olmadıklarından veya yeni iş alanı umudundan kaynaklandığı düşünüyorum.

İMD ne alaka

İMD ne alaka

imd

Aile yapisinin bozulmasindaki en buyuk etken işsizlik iken ASDEP projesinde İş ve Meslek Danismanlari kesinlikle olmali

asdep kapsamında öncelik

asdep kapsamında öncelik sosyal hizmet lisans öğrencilerine verilmelidir. sosyal çalışmacılar öncelikli olarak alınmalıdır. ön lisans sosyal hizmet bitirenler yerleştirme kapsamına alınmamalıdır. atamalar aspb ye bağlı olarak kpss puanına göre yerleşmelidir.

sosyal bilgiler öğretmeni

Ben en mantıklısının başlangıçta sosyoloji okuyup da, aile danışmanlığı sertifikası olanların, ardından da imd sertifikalıların alınmasından yanayım. Vicdan işi bu, toplumla ilgili alanlar alınmalı ve normal üniversite mezunlarından farklı olarak danışmanlığa yönelik eğitim alanlar.

sosyolog

diğer bölümler ne alaka anlamadım. zaten ülkemizde sürekli işin erbabı olmayanlar bir yere geliyor. imd ler önce iş meslek danısmanlıgını hakkıyla yapsınlar. zaten imd projesi alakasız bölümlere sertfika verdikleri için çökmüştür. asdep psikolog sosyolog rehberlik danısmanlık sosyal hizmet uzmanlarına verilmelidir. felsefe mezunları bile imd lerden daha fazla hak ediyor. kimsenin hakkını yemeyin.

3384 kadro bekliyoruz

önlisans sosyal hizmetler ve danışmanlık bölümü kadro istiyoruzzzzzz

TABİ Kİ SOSYOLOGLAR ATANMALI....!!!!!!

NASIL BİR İŞTİR BU YA!! ADI ÜSTÜNDE ASDEP PROJESİ NE ALAKA İMD YA DA HALKLA İLİŞKİLER FALAN LÜTFEN BİRAZ MANTIKLI OLALIM ARKADAŞLAR.BU TÜR PROJELERDE YAR ALMAYACAKSAK NERDE PAYLAŞICAZ BİLGİLERİMİZİ..

Kesinlikle sosyologların hakkı..

Bi çoğu çok alakasız bölüm hayır yani ankette yer almaları bile çok anlamsız.. Yıllardır atanma bekleyen milyonlarca sosyolog mezunu var yazıktır günahtır kul hakkıdır bu hepsi açıkta kadro açılmayı bekliyo yeter hakikaten yeter!!!!!

Kesinlikle sosyologlarin

Kesinlikle sosyologlarin hakkı

TABİ TABİ

SYDV'LERİ EZİP GEÇİN, KADRO VERMEYİN, SONRA ASDEP OLUŞTURUN VE KADRO VERİN, 9000 KİŞİYE İŞ AHLAKINI GÖZETMEKSİZİN İŞ YÜKLEYİN, İŞ KADROYA GELİNCE SİZE KADRO YOK SİZE KADRO VERİRSEK SİZ ÇALIŞMAZSINIZ DEYİN, EĞER BİZ ÇALIŞMAZSAK TÜRKİYE'DEKİ HİÇ BİR KADROLU ÇALIŞMIODUR. YAZIK

toplum söz konusu ise

Toplum söz konusu ise daima sosyologlardır derim, çünkü toplumları yada grupları anlayabilecek en iyi kişiler sosyologlardır, 4 yıl bu konuda eğitim aldılar, ve bu iş için en uygun meslek grubudur diyebilir. Psikolog ve SHU ise aynı grubun içinde sayılırlar, bu iş bu meslek grupları tarafından yapılmalıdır.

Psikolog, sosyolog, SHU branşlarında alım yapılmalı

İnsanın, Toplumun daha doğrusu yaşamın olduğu her yerde Psikologlar, Sosyologlar ve SHU'lar olmalıdır. Binlerce kendi işinde ehil Psikolog, Sosyolog ve SHU planlanan bu projede yer almak için büyük bir beklenti içerisindedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bakım evleri yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile birçoğu SHU ve Psikolog bakım merkezlerinden işlerine son verilmiş ve yeni yönetmeliğin getirdiği bakım hizmetlerinde ehil olmayan meslek elemanları ile cüzzi ücretler karşılığında anlaşmış ve işin ehli olan Psikolog ve SHU'ların işine son vermişlerdir!! yeni yönetmelikle oluşan bu mağduriyetler yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ASDEP projesinde Psikolog, Sosyolog ve SHU'lara görev vermesiyle ortadan kalkabilir. Türkiye Homojen yapıya sahip bir ülke ve içerisinde çok farklı ekonomik statüleri, ve yapıları barındıran bir ülke olduğundan kaynaklı ASDEP kapsamında yapılacak olan çalışmalarda Psikolog, Sosyolog ve SHU mezunları Lisans döneminde almış oldukları dersler ve uygulamalar doğrultusunda en sağlıklı çalışma ve sonuçları ortaya çıkaracaktır. örneğin: Psikoloji bölümünde alınan Ölçme ve Değerlendirme, SPSS istatistik programları, Etik vs. gibi dersler aslında ASDEP'in çalışmalarında kullanılacak materyallerle paralel bir şekilde yürütülür. Bu yüzden en uygun meslek grupları Psikolog, Sosyoloh ve SHU^lardır.

sevgili genç arkadaşlar

sevgili genç arkadaşlar yazılarınızı okuyorum kimi sosyolog kimi psikolog mezunu vb.demişsiniz hepiniz eminin çok da başarılı olabilirsiniz ama sizler kitaplarda gördüğünüz le sokaktakinin aynı mı olduğunu sanıyorsunuz ...hayır ...bizler yaşayarak öğrendik.......ilçedeki kim nedir nasıldır vs vs biz eskilerden daha iyi bilemezsiniz sorunların kökeni nedir , size söyledikleri kadarını bilebilirsiniz biz ler kişilerin her şeyini biliriz kişilerle kalmaz tüm aile kökenlerinin sorunlarınıda biliriz

Psikolog, sosyolog, SHU branşlarında alım yapılmalı

İnsanın, Toplumun daha doğrusu yaşamın olduğu her yerde Psikologlar, Sosyologlar ve SHU'lar olmalıdır. Binlerce kendi işinde ehil Psikolog, Sosyolog ve SHU planlanan bu projede yer almak için büyük bir beklenti içerisindedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bakım evleri yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile birçoğu SHU ve Psikolog bakım merkezlerinden işlerine son verilmiş ve yeni yönetmeliğin getirdiği bakım hizmetlerinde ehil olmayan meslek elemanları ile cüzzi ücretler karşılığında anlaşmış ve işin ehli olan Psikolog ve SHU'ların işine son vermişlerdir!! yeni yönetmelikle oluşan bu mağduriyetler yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ASDEP projesinde Psikolog, Sosyolog ve SHU'lara görev vermesiyle ortadan kalkabilir. Türkiye Homojen yapıya sahip bir ülke ve içerisinde çok farklı ekonomik statüleri, ve yapıları barındıran bir ülke olduğundan kaynaklı ASDEP kapsamında yapılacak olan çalışmalarda Psikolog, Sosyolog ve SHU mezunları Lisans döneminde almış oldukları dersler ve uygulamalar doğrultusunda en sağlıklı çalışma ve sonuçları ortaya çıkaracaktır. örneğin: Psikoloji bölümünde alınan Ölçme ve Değerlendirme, SPSS istatistik programları, Etik vs. gibi dersler aslında ASDEP'in çalışmalarında kullanılacak materyallerle paralel bir şekilde yürütülür. Bu yüzden en uygun meslek grupları Psikolog, Sosyoloh ve SHU^lardır.

iletişim mezunlarıda ılan yer almalı

iletişim fakültelerinde sosyolojı psıkoloji sosyal psikolojı ekonomı iktisat hukuk vb bir sürü alanda eğitim aldık iletişim mezunlarıda ılanda yer almalı

İMd ler alınacak

İMd ler alınacak

TABİKİ SOSYOLOGLAR ALINMALI

Bu işi yürütecek en iyi bölüm tabiki sosyoloji mezunlarıdır. 4 yıl boyunca bu konuda bir çok ders aldık bizler bu iş için biçilmiş kaftanız...

hasan

toplumu bire bir inceleyen tabiki sosyologlardır

herkes hak ettigi kulvarda yer alsin.

sayin bakanim, 1 yili askin bir suredir bu projeyi belleyen sosyolglarin sesine kulak verin iyi ve refah biraile iyi bir toplum demektir.sizden desteklerinizi bekliyoruz bu konuda.saygilar

SOMUT VERİLERİ OLAN BİR SINAVLA HAK YERİNİ BULUR

Nasıl bazı bakanlıklar kpss, sertifika, KPDS ve benzeri belgeler dışında, ilgili olan bölümleri ve her bölüme özel bir sayı belirleyip, kendilerine ait sınavlar yapıp ona göre alım yapıyorsa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da kendi sınavını yapsın. O zaman kimseye haksızlık yapılmaz, hak yerini o zaman bulur. Bakanlığımızın bu işi gerçekten ne kadar önemseyerek yaptığı ve bireysel başarı sonucunda kazanılmış haklar ortaya çıkar. Hem bu kadroyu bekleyen umutlu gençlerin içi rahat olur, hem Bakanlığımız verdiği kararın doğruluğunu görür. Çünkü bu şekilde herkes her şey olabilir mantığına dönmüş bu durum. O kadar farklı lisans mezunu olan arkadaş var ki her lisans mezunu bölüm farkı göz etmeksizin hak arama yoluna giderse başta ülkemizin ailelerinin hakkı çiğnenir. Hizmet ve destek emek ile olur. Hele ki ailelerimiz için sosyal destek ve hizmet sunma ise bu konu, önemi daha da büyüktür.

KENDİNi BU PROGRAM İÇİN YETERLİ BULAN BÖLÜMLERİN MEZUNLARI SINAV YAPILMASINI TALEP ETSİN

SAYGILARIMLA

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?: