İşaret Dili Tercümanlığına Memur Alımı

İşaret Dili Tercümanlığına Memur Alımı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin geçici 2. Maddesi kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 01/08/2012 tarih ve 3000 sayılı 2012/30 genelge ile işaret dili tercümanlığı sertifikası almak için duyuru yapılmıştır.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı 11-22 Şubat 2013 ve 11-22 Mart 2103 tarihlerinde başvuru yapan adayları sınava tabi tutup başarılı olanlara 2 yıl geçerliliği olan işaret dili tercümanlığı sertifikası vermiştir.

Bu sertifika sahiplerinin başvuruları kabul edilecektir.

Halk eğitim, Üniversite ve özel kurslardan alınan belge sahiplerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sınav ilanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca, “Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı” Merkez ve Taşra Teşkilatında bulunan birimlerde görev yapmak üzere, Bakanlık internet adresinde yer alan sınav
duyurusu ekindeki işaret dili tercümanı pozisyonlarına mesleki uygulama sınavı ile merkez teşkilatına 2, taşra teşkilatına 73
olmak üzere toplam 75 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İşaret dili tercümanlığı için 28/04/2014 tarihinde ilan edilen sözleşmeli personel sınav duyurusu kapsamında
28/04/2014 – 09/05/2014 tarihleri arasında başvuru evraklarını teslim eden adaylardan aşağıda belirtilen sertifikaya sahip
olanların, başvuru formunu Bakanlığımıza elden veya posta yolu ile ulaştırması yeterli olacaktır. Postadaki gecikmeler
nedeniyle son başvuru tarihi itibariyle Bakanlığımıza ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

2. Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin
Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında verilen işaret dili tercümanlığı sertifikasına sahip olmak.

5. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

Başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatları geçersiz sayılarak sınava alınmaz. Ayrıca şartları uymadığı halde
başvuru yapıldığının sonradan tespiti halinde adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, bu suretle yapılan
atamalar iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

B- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesi
uyarınca mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaktır.

Sınav Konuları

a) İşaret dili tercümanlığı bilgi seviyesi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı olarak belirlenmiştir.
Adayların yeterlilikleri, Sınav Kurulu tarafından sınav konularından (a) maddesinde yer alan konu üzerinden 50, diğer
maddelerde yazılı konuların her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az 70 olması şarttır.

C- İSTENEN BELGELER:

1. Son mezuniyetini gösterir öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Yurt dışında eğitim alanlar için YÖK
tarafından verilen denklik belgesi) Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlık Personel
Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanabilecektir.

2. Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin
Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında verilen işaret dili tercümanlığı sertifikası,

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf,

5. Özgeçmiş bilgisi,

6. Başvuru Formu (Bakanlık internet sayfasından temin edilecektir.)

D- SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Tarihi: Başvurular 25/11/2014 – 12/12/2014 tarihleri arasında şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki
gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihi itibariyle Bakanlığımıza ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Yeri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı (Eskişehir Yolu/Söğütözü Mah. 2177 Sokak
No: 10/A Kat:1 Çankaya/Ankara)

Mesleki Uygulama Sınav Tarihi: Başvuruların bitim tarihini müteakip, Bakanlığımız web sayfasında (www.aile.gov.tr)
duyurulacaktır.

Mesleki Uygulama Sınav Yeri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Eskişehir Yolu/Söğütözü Mah. 2177 Sokak No: 10/A
Çankaya/Ankara)

Belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
(www.aile.gov.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır.

Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

anladım işkurdA BÖYLE BIR

anladım işkurdA BÖYLE BIR SEY YAPMISTI HAKKIMIZDA HAYIRLISI.

yoksa özelolarak acılan

yoksa özelolarak acılan işgarantısı verılen bır kursmu actınız kendınıze has secılmıs adaylarla ???????????

..

Sertifika kabul etmemek saçma.o zaman neden açıyo MEB veya halk eğitim bu kursları madem kabul etmeyeceksiniz

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?: